"FESTA I"

Festa,
dei giornidifesta.
Festa devota.
Amore devoto.
Sacra.
Sacro.
Festa,
vestitafesta.
Festa amorosa.
Amore festoso.
Amata.
Amato.
Festa,
tutta questa festa
che arrivaconte.

bg '09